Adress

-

GPS-position

N 55°25´53.04´´ E 12°57´21.96´´

Bild

-

Videoklipp

-

Den hedniska kultplatsen

På vången söder om Lilla Hammars by fanns på 1560-talet en åker som hette "Lille Vies ager". Ett "Vi" var en hednisk kultplats med rötter tillbaka till tiden före kristnandet. I Danmark har man kunnat konstatera att dessa Vi-platser ofta har legat vid kusten och att de bör ha haft nära samband med kungamakten. Vid Foteviken stämmer detta väl med den intilliggande, troliga kungsgården.

Ett vi-område i direkt anslutning till en kungsgård, en hamn och den marknadsplats som omtalas i området för året 1134, kastar helt nytt ljus över det vikingatida och forntida Foteviken. Här har med stor sannolikhet funnits en helig offerlund eller ett mindre tempel. Både i det vikingatida kultcentrat Lejre på Själland och i Gamla Uppsala har man påträffat spår efter stora gilleshallar. Kan en sådan hall även ha funnits vid ”viet” vid Foteviken? Hall heter på isländska Höll. Är det ur denna situation som Höllviken fått sitt namn: ”viken vid höllet” dvs. ”viken vid den stora hallen vid templet”?