Adress

Annelundsvägen, möllevången, 23599 VELLINGE

GPS-position

N 55°28´42.24´´ E 13°8´13.2´´

Månstorps gavlar

Månstorps gavlar är en borg från 1500-talet men den har anor tillbaka till medeltiden. På en udde i en sjö eller sankmark uppfördes, kanske redan på 1200-talet, en borg omgiven av jordvallar. Entrén ut till borgholmen var från söder.  Hur bebyggelsen sett ut känner vi inte eftersom det inte företagits några arkeologiska undersökningar på borgholmen utanför den nu stående ruinen. Dock är det troligt att ruinens bottenvåning är medeltida. Denna våning är nämligen uppförda av naturstenar.

1540-1547 påbyggde den danske riddaren Eske Bille den befintliga byggnaden med en hög tegelbyggnad i flera våningar. I bottenvåningen fanns den med kryssvalv övertäckta portgången som ledde från vallgraven in på borggården. Bredvid portgången fanns den stora officiella dagligstugan, trapprummet upp till övervåningen samt en störrekammare. I övervåningen låg den stora salen och här fanns också åt söder borgherrens privata sängkammare samt ytterligare en kammare. Från övervåninge kunde man komma ut på vallen på ömse sidor om huset.

Under det skånska kriget på 1670-talet stormades borgen 1678 och ruinerades. Den återställdes aldrig och det stora stenhuset blev snart en ruin.