Adress

Tullstorps kyrka, Tullstorp, Trelleborgs kommun

GPS-position

N 55°24´36´´ E 13°27´59.4´´

Videoklipp

-

Tullstorps run- och bildsten, kyrka och lapidarium

Tullstorpsstenen

”Klibir och Åsa reste dessa kummel efter Ulf”. Detta står att läsa på den stora och mycket vackra runstenen som står inne på Tullstorps kyrkogård. Förutom texten är där även inristat ett ståtligt djur samt ett skepp som föreställer en av den östromerske kejsarens s.k. dromoner. Troligtvis har Ulf varit med i kejsarens livvakt, i det s.k. väringagardet. Stenen tillhör det forna Danmarks allra största och vackraste bild- och runstenar. Den är daterad till Harald Blåtands tid ca 980 e.Kr.

Tullstorps rundkyrka

Korskyrkan i Tullstorp byggdes på 1840-talet i handslaget, rött tegel. Kyrkan består av ett åttakantigt centraltorn med fyra korsarmar.

Det var domkyrkoarkitekt Brunius som fick uppdraget att rita Tullstorps kyrka. När kyrkan stod klar blev dock byggherren osäker på om Brunius verkligen gjort rätt när han beräknade bärfastheten i klocktornet. Han lät därför bygga ett separat klocktorn bredvid kyrkan. Detta ledde till stora protester från kyrkorådet och det separata klocktornet fick rivas. Klockorna placerades i kyrkans klocktorn och där är de än idag. Konstruktionen var alltså stabilare än vad byggherren trodde.

Lapidarium, Tullstorp

Längst in på Tullstorps kyrkogård hittar man bevis på hur fint gamla gravstenar kan tas tillvara. Här finns nämligen ett lapidarium. Gamla värdefulla gravstenar står som i en egen liten park, en del står till och med under ett skyddande tak.