Adress

Fyrbacken ligger vid Falsterbo Golfklubb.

GPS-position

N 55°23´3.48´´ E 12°49´21´´

Videoklipp

-

Kolabacken

Tiggarmunkar av dominikanerorden fick redan på 1220-talet tillstånd att ta virke i kungens skogar till ett enklare sjömärke ute på den s.k. "Kolabacken". Hur detta sett ut vet man inte. Troligtvis har det inte varit någon fyr utan endast ett högt sjömärke. När fyren etablerades på den uppkastade högen/backen vet man således inte. År 1635 restes emellertid en s.k. vippfyr på platsen  - kanske ersatte denna en äldre vippfyr.

En vippfyr var en lång hävstång som hängde på ett ca åtta meter högt stativ. En uppgift från 1700-talet berättar att Falsterbo vippfyr i blåsväder drog fem liter stenkol som måste påfyllas sex gånger i timmen. Under eldningssäsongen från augusti till maj brändes vid denna tid totalt ca 600 tunnor stenkol. Än idag vittnar träkolsstybb och stenkol vid "Kolabacken" om den äldsta fyrplatsen.

År 1793 flyttades fyrläget något när den nuvarande fyrbyggnaden uppfördes. Trots den nya fyren blev man 1831 tvungen att utlägga Sveriges första fyrskepp, egentligen endast ett inhyrt handelsskepp, vid Falsterborev. Revet ligger söder om ön Måkläppen. Skeppet ersattes snart med ett permanent fyrskepp, "Cyklop".

Den i dag befintliga fyrbyggnaden uppfördes 1793-1795 efter ritningar av Olof Tempelman. Den tjugofem meter höga fyren eldades från början med öppen stenkolseld i toppen. År 1843 inköptes en fransk linsutrustning och man övergick till rovolja som bränsle. Samtidigt inbyggdes tornets öppna övervåning och den nuvarande lanterninen tillkom. Över portarna finns minnesplattor med bl.a. inskriptionen i rubriken ovan. Inskriptionerna är idag övermålade.

Fyrpersonalen hade sina bostäder i fyrens andra våning. År 1935 underlättades arbetet vid fyren genom elektrisk installation. Samma år blev fyren byggnadsminnesmärke.