Adress

Jordberga, Klagstorp

GPS-position

N 55°24´53.28´´ E 13°24´55.8´´

Videoklipp

-

Jordberga slott med runsten

Jordberga gård nämns första gången 1355, men under stridigheter mellan svenskar och danskar 1644, brändes godset ner. På 1650-talet byggdes det åter upp av dåvarande ägaren Ivar Krabbe. Äldst, från 1650, är den nuvarande stenlogen.

Efter freden 1658 delades gården mellan flera olika ägare. 1743 samlades ägorna åter av familjen Kurck och har sedan dess gått i arv inom släkten. Under 1840-talet innehades gården av Carl-Adam von Nolcken som var en stor jordbruksreformator och byggherre. Hela gården rustades upp och många nya byggnader kom till. Den gamla Krabbeska huvudbyggnaden byggdes också om i götisk stil under ledning av lundaprofessorn C-G Brunius.

Redan 1906 byggdes slottet dock åter om. Nu förvandlades det, med hjälp av den danske arkitekten Glaesel, till dagens romantiska och barockinspirerade slott. Till slottet hör också en park i engelsk stil.

Stenen i Jordberga

I parken till Jordberga gods finns ett fragment av en liten runsten där texten lyder ”Thorkil Thordsson gjorde denna bro efter sin broder Vrage”.