Adress

-

GPS-position

N 55°32´52.44´´ E 13°9´42.84´´

Videoklipp

-

Skabersjö kyrka

Skaberskjö kyrka har bevarat sin romanska utformning från tiden slutet av 1100-talet då kyrkan byggdes. Här finns de klassiska ingredienserna på en tidigmedeltida kyrka, ett långhus, ett mindre kor och längst i öster en halvrund absid. Mot den norra långsidan uppförde man dock 1745. Befolkningsökningen krävde då större kyrkor. Västtornet är till sitt ursprung medeltida men det övre partiet blev ersatt under 1700-talet.

Interiört har kyrkan medeltida kryssvalv. Den vackert skurna predikstolen är tillverkad 1585 med en baldakin från 1700-talets mitt. Söder om kyrkan finns en speciell, med stenmurar inramad kyrkogård för den adliga Thottska familjen. Denna del av kyrkogården utmärker sig då här endast finns gravvårdar som alla tillverkats i gjutjärn.