Adress

-

GPS-position

N 55°23´6.36´´ E 13°20´30.48´´

Videoklipp

-

Tokes gravhög

I Östra Klagstorps socken ligger strax söder om byn Vallby öster om vägen en stor gravhög, närmare 30 meter i diameter men endast drygt 1,5 meter hög. I prästrelationerna från år 1624 omtalas: ”på Klagstorps mark finns Thocke höy (Tokes hög), som de menar (att) Thocho Skytt ska vara befravd i.” Samtidigt berättas att i området ska mycket avguderi varit dyrkat i fordom tider.

Högen är märklig så till vida att den är stor men likväl inte hög och dessutom har en relativt plan topp. Någon bravhög från bronsåldern kan den troligtvis inte vara. Kanske det i högen finns en så kallad långdös från stenåldern. Här kan också eventuellt finnas en träkammargrav från vikingatiden. När planktaket i kammaren ruttnat och störtat in kan den plana toppytan eventuellt ha bildats.
 
Den Toke skytt som legenden berättar om är den vikingatida stormannen Toke som en gång tvingades att skjuta en pil genom ett äpple som hans som hade på sitt huvud. LKung Harald Blåtand krävde detta för att Toke skulle visa om han var en skicklig skytt. Som hämnd ska Toke ha mördat kungen med ett pilskott, allt enligt Saxo Grammatikus berättelse från sent 1100-tal.