Adress

-

GPS-position

N 55°26´5.64´´ E 13°7´40.8´´

Videoklipp

-

Villiehögarna

Lilla Slågarps socken är rik på gravhögar från bronsåldern. Strax söder om byn Villie ligger åtta ättehögar varav 3 ligger på en rad nära varandra. Från dessa har man en storartad utsikt och kan räkna upp till 30 kyrkor. Den svenske naturforskaren Carl Linné besökte platsen den 24 juni 1749 på sin skånska vetenskapsresa. Han skrev:

”Ättekullar sågs många, af 5 a 6 famnars höjd, lika Gylle-högar. Af dessa lågo 2:ne stycken wid Villinge-by i Lilla Slågerups socken. Hwardera hade öfwerst en aflång uprest sten, så tung, att tre personer med möda kunde kasta honom omkull och rätta honom up igen”.

Enligt gamla sägner hade trollen sin bakugn i dessa högar där de baka till jul. Vid en hög kallad ”Rockhög” spökade det mycket. Personer hade till och med sett att hela backen stått i ett enda stort eldhav. Nattliga vandrare hade påträffat huvudlösa  personer som förvillat dem så de gått runt högen hela natten utan att finna rätt väg. I högen residerade rockhögskäringen och i månskenskvällar har många sön- och torsdagsbarn sett henne sitta uppe  på högen och spinna på sin spinnrock.