Adress

-

GPS-position

N 55°28´44.76´´ E 12°57´21.96´´

Videoklipp

-

Ringvallen vid Eskilstorp

Strax norr om Foteviken ligger Eskilstorps ringvall, eller snarare Eskiltorps cirkelformade vattengrav. Vattengraven bildar en oval på ca 50 m x ca 37 m. Graven är inte helt sluten utan lämnar en smal, fri passage på ena långsidan. Marken består av sand och vattengraven har en varierande bredd på 3-4 meter. År 1982 gjordes en smärre arkeologisk undersökning. Man tog upp några sökschakt, dels innanför vattengraven, dels utanför denna. Man kunde dock inte utifrån dessa schakt få ytterligare upplysning om anläggningens funktion.

Det var flygarkeologen Esse Ericsson som från luften upptäckte fornminnet på 1960-talet. När han visade flygfotot för professor Holger Arbman, erinrade sig denne att den såg ut som de mellansvenska hagarna, omgivna av sten, där vikingarna roade sig med att hetsa hingstar och ha hästtävlingar. Vilket dock bara är en teori utan arkeologiskt belägg.