Adress

-

GPS-position

N 55°28´56.64´´ E 12°57´35.28´´

Videoklipp

-

Eskilstorps dös

Nära strandängarna ute vid Eskilstorp står en stendös. Denna är en gravkammare från den yngre stenåldern, ca 4000 f.kr. Av dösen återstår i dag de väldiga stenblocken och takblocket till själva gravkammaren. Ursprungligen var gravkammaren helt dold i en uppkastad hög men denna har helt försvunnit. Ofta var också gravkammarna omgivna av en rektangel av resta stenar vilka bildade högens kanter.

Vid utgrävningar av dösar hittar man framför ingången mängder med krossad keramik, ofta vackert dekorerade föremål. Man har också hittat benrester efter måltider. Bl.a. människoben som spjälkats. Detta har tolkats så att man vid dåtida rituella fester faktiskt hade kannibaliska inslag.