Adress

Hammarlöv kyrkby

GPS-position

N 55°24´48.24´´ E 13°8´7.08´´

Videoklipp

-

Hammarlöv kyrka

Mårten stenmästare var verksam vid det stora bygget av Lunds domkyrka, vilken stod klar år 1145. Hans verkstad har legat i Höörområdet mitt i Skåne och många kyrkor utmed Öresundskusten från Malmö i söder till Landskrona i norr är uppförda av honom.

Dopfunten i Hammarlövs kyrka är tillverkad av honom. Den har en för Mårten typisk dekor med akantusornamentik och vindruvsklasar. Dessa symboliserar nattvardsvinet som Jesus drack med sina lärjungar.

Den ursprungliga kyrkan bestod av ett kor och väster om detta ett långhus. I slutet av 1100-talet byggdes det runda tornet direkt väster om långhuset. Tornet hade från början endast ingång inne från långhuset. Det är uppfört som ett mausoleum över bygdens storman. En handfull kyrkor med runda västtorn finn i Skåne. Troligtvis har stormannen deltagit i kotrståg eller pilgrimsfärd till det heliga landet. Den stora kyrkan i Jerusalem hade ett runt kor. Genom att uppföra ett sådant som gravbyggnad manifesterade stormannen sin Jerusalemsfärd och sitt besök vid Jesus grav. Tornet är alltför litet för att ha tjänstgjort som försvarstorn.

Stormannen finns avbildad i en dåligt bevarad kalkmålning från 1200-talet på södra sidan av triumfbågsmuren in mot koret. Han håller i sin hand ett stötvapen. I korets valv finns rester efter kalkmålningar från 1400-talet.

Altaruppsatsen är från 1700 och är utförd av Johannes Andre. Predikstolen är från ca 1600 och visar evangelisterna samt Jesus som dödens besegrare med inskriptionen ”Victor morti”.