Adress

Skanörs torg

GPS-position

N 55°25´10.56´´ E 12°50´59.64´´

Videoklipp

-

Skanör kyrka

Kyrkan i Skanör är helgad till det norska helgonet S:t Olof. På 1170-talet började man på platsen för den nuvarande kyrkan uppföra ett mindre kapell i kritsten. Rester efter detta kapell finns kvar i den nuvarande norra kyrkomuren men är i dag täckt av puts.

Uppförandet av kapellet hänger samman med att Skanör etableras ute vid kusten eftersom fisket och handeln med sill startat strax efter det att den tyska Hansan grundats vid mitten av 1100-talet. Den danske kungen hade stora skatteintäkter på denna fiskhandel och han uppförde ca 1210/1220 en enklare borg strax norr om kapellet. En ruin efter denna borg finns fortfarande kvar. Vid samma tid lät han riva kapellet och uppförde en större tegelkyrka. Denna byggnad utgör i dag den västra delen av kyrkan.

I början av 1300-talet hade staden Skanör växt till en så storlek tack vare sillfisket att man beslutade sig för att bygga en betydligt större kyrka. Det gamla koret revs och ersattes av ett större och mycket högre. Samtidigt uppfördes ett nytt och högt vapenhus i söder. Digerdöden 1349/1350 stoppade dock bygget och kyrkan blev aldrig färdigbyggd. I början av 1400-talet sänkte man koret något samtidigt som man slog korvalven. I dessa sitter tre utskurna trätavlor. En visar det norska helgonet S:t Olof, den andra det danska vapnet med tre leoparder och den tredje det svenska Folkungavapnet. De tre tavlorna från ca 1420 minner om den nordiska s.k. Kalmarunionen som instiftades år 1397.

I kyrkans norra långhusvägg finns en igenmurad dörröppning. Denna var troligtvis den kungliga fogdens ingång. En legend berättar att en tyrannisk fogde här blev ihjälslagen varefter man igenmurade dörrhålet.

Den stora dopfunten är från 1300-talet och tillverkad på Gotland. På en av bilderna ses S:t Olof med yxa. Kyrkan äger också ett stort triumfkrucifix från 1400-talet.

Det stora renässansaltaret är från år 1604. Predikstolen och en bänk, den s.k. prästbänken, är också från 1600-talet.

-