Adress

Snårestadvägen

GPS-position

N 55°26´27.6´´ E 13°38´6´´

Videoklipp

-

Sjörup gamla kyrka

Sjörup gamla kyrka är byggd mellan ca 1150 och 1170. Troligtvis är det Carl Stenmästare som uppfört kyrkan. Carl har bl.a. arbetat med Lunds domkyrka, vilken stod klar år 1145 och han har också uppfört ett antal kyrkor i Ystadstrakten som Hedeskoga kyrka, Ingelstorp kyrka och Östra Herrestads kyrka.

Kyrkan har den märkligheten i sin planform att den inte har några räta vinklar. Man har menat att detta varit en medveten tanke och att det skulle symbolisera det sätt på vilket Jesus hängde på korset.

Ursprungligen hade kyrkan två ingångar, en för männen i södra långhusmuren och en för kvinnorna i den norra långhusmuren. Åtskillnaden mellan könen var mycket strikt långt fram i tiden. Så var t.ex. kvinnornas plats inne i kyrkan i norr och männens i söder.

Kyrkan har inga fönster åt norr. Förr i tiden räknades norr som ondskans sida och det är troligtvis därför som många av de riktigt gamla kyrkorna saknar fönster åt detta väderstreck.

Tyvärr såldes all äldre inredning i kyrkan på en auktion år 1884 då en ny kyrkbyggnad på annan plats hade uppförts. Den gamla kyrkan användes därefter en tid som konfirmationssal. Kyrkan stod länge som ruin men restaurerades på 1900-talet Trots bristen på inventarier ger kyrkan en mycket god uppfattning om hur en medeltida kyrkbyggnad kunde ha tett sig.