Adress

Fru Alstad by

GPS-position

N 55°26´39.48´´ E 13°14´44.16´´

Videoklipp

-

Fru Alstad kyrka

Redan på 1100-talet har det stått en stenkyrka på denna plats. Dopfunten från den tiden vittnar om detta, så också finns rester kvar av den gamla kyrkan i det nuvarande korets norra och södra murar.

Den nuvarande Fru Alstad kyrka är troligtvis uppförd runt 1400 som en vallfartskyrka. Strax väster om kyrkan fanns förr en helig källa som pilgrimerna använde sig av. Kyrknamnet kommer av ”Vor Frue” dvs. jungfru Maria. Det är kulten till hennes ära som man haft på denna plats.

Kyrkan är i dag väldigt hög men den har under medeltiden varit ännu högre. Detta framgår av att de nuvarande fönsteröppningarna avkortats i samband med att stjärnvalven byggdes. Varför har man gjort denna förändring? Kanske har kyrkan påbörjats redan vid mitten av 1300-talet men arbetet hastigt avbrutits vid digerdöden 1349. När man senare gick igång med att slutföra kyrkan minskade man den i höjd.

Det som ger Fru Alstad kyrka en säregen form är den kraftiga utbyggnad åt norr som kyrkan har. Detta är emellertid helt logiskt om man i kyrkan firat Mariakulten. Marialtaret fanns nämligen alltid i kyrkornas norra långhus. Genom att göra denna kvinnodel som ett separat rum eller ”kapell” kunde man här samla en mängd besökare.

I detta norra ”kapell” finns medeltida kalkmålningar bevarade vilka tyvärr befinner sig i dåligt skick. En mängd helgonfigurer är här avbildade. På vissa avsnitt saknas dock målningar. Här har under medeltiden stått praktfulla altarskåp i trä som numera är försvunna. Ett sådant har stått invid östmuren och måste ha varit ett Mariaaltare. Ett annat altarskåp har stått vid norrmuren.

Mittpelaren, som bär upp de praktfulla stjärnvalven, är försedd med mängder av bomärken. Här har de besökande pilgrimerna ristat in sina bomärken i kyrkans puts i hopp om att bli friska eller att deras böner skulle nå fram till jungfru Maria.

Efter kyrkobesöket har pilgrimerna gått till källan för att dricka eller tvätta sig samt för att offra några mynt.

Bland inventarierna märks triumfkrucifixet från mitten av 1400-talet. I huvudet är borrat ett djupt hål i vilket en gång en helgonrelik var gömd, kanske en bit av Jesus kors som var ett populärt samlarobjekt efter det att man trott sig funnit det äkta korset i Jerusalem och styckat detta i småbitar.

Altaruppsatsen är tillverkad av Ludvig Andersson ”Snecker” i Malmö år 1689. Ut mot vapenhuset i söder hänger också en gammal, järnbeslagen dörr.

Kyrkan var förr omgiven av en märklig, rund och hög vall men av denna finns i dag inga spår.