Adress

Blentarps by

GPS-position

N 55°34´54.48´´ E 13°36´25.56´´

Videoklipp

-

Blentarp kyrka

Blentarp kyrka uppfördes vid mitten av 1100-talet. Kyrkan är vigd till Ursula och de 11.000 jungfrurna varför man kan utgå ifrån att det haft ett altare med reliker från dessa helgon. Ursula var en engelsk furstedotter som under en pilgrimsresa till Köln blev ihjälslagen tillsammans med sina 11 uppasserskor. När man 1106 skulle bygga nya försvarsanläggningar runt Köln hittade man mängder med skelett. Man trodde då att Ursula inte haft 11 utan 11.000 jungfrur i sitt följe. Försäljning av jungfruben blev en stor handelsvara i Köln till dess att påven på 1400-talet stoppade bedrägeriet.

Rundtornet har inte varit ett försvarstorn. Det är i stället uppfört av en lokal storman som gravrum för sig och sin familj. Det är inte omöjligt att stormannen deltagit i korstågen eller som pilgrim besökt Jerusalem och den runda kyrka som där uppförts över Jesus grav. På detta sätt har han markerat detta för kommande släkten.

Den ursprungliga kyrkan hade kor med halvrund absid samt långhus. År 1754 revs emellertid det gamla koret och det nuvarande uppbyggdes. Vid rivningen fann man, troligtvis i det gamla altaret, en gammal pergamentbit med texten ”Reliker från de heliga 11.0000 jungfrurna” avfattad på latin.

Ca 1460 fick kyrkan kryssvalv. Predikstolen är från 1600-talet och enligt en legend skulle den vara ett krigsbyte från Ryssland. Altaruppsatsen är tillverkad år 1603 men inköptes först år 1760 till Blentarps kyrka. Den hade då tidigare stått i Öveds kyrka.