Adress

Södra Mariavägen 4, Höllviken

GPS-position

N 55°24´1.08´´ E 12°58´57´´

Bärnstensmuseet i Kämpinge

Nedanför Bärnstensmuseet finns en av de bästa platserna i Sverige att leta bärnsten. Kom in till museet och lär mer om stenen som flyter och brinner! Museet visar förutom bärnsten också natur- och kulturhistoria från när och fjärran.

Här finns även turistinformation och en välsorterad museibutik med smycken.

 

Museets historia berättad av dess skapare Leif Brost

Det är tradition att efter storm samla bärnsten längs kusten i sydvästra Skåne. Som sommargäst i barndomen fick jag se gubbar sälja bärnstenssmycken på torget. Nu är jag själv en ”bärnstensgubbe” på Näset.

Inspirerad av mina föregångare började jag för 60 år sedan samla, och efter en tid också slipa ”havets guld ” . Efter tonåren började verksamheten ta form med verkstad och försäljning i lånat hus, men också på torg och marknader på samma sätt som mina föregångare.

Det blev pengar över till en gammal sommarstuga vid guldkusten i Kämpinge. Fastigheten, med utsikt över Kämpingebukten, är 1000 kvadratmeter stor. En liten gäststuga blev verkstad. Lokalpressen uppmärksammade oss; vi hade plötsligt blivit 2-3 st. och snart hade vi råd att bygga vidare.

År 2013 är så gott som hela tomten bebyggd och en arrenderad markbit på ett halvt tunnland har blivit P-plats och extra utställningsområde.

På 1980-talet byggde vi en museidel på temat bärnsten och har sedan dess även byggt en natur - och kulturhistorisk avdelning. Museet är ett familjedrivet aktiebolag. Vi har under de senaste 20 åren visat utställningar i stora delar av världen och även producerat en bok i ämnet som översatts i Danmark och USA.

Just nu arbetar vi med tillbyggnader med gröna tak som är en del av vår miljöutställning vilken pågår under 2013. Lokalhistoria från jägarstenålder till medeltid visas i lokalerna. Publikationer och utställningar om halvöns geologi och historia har producerats i samarbete med forskare vid lunds universitet.

Det natur- och kulturhistoriska arbetet anknyter i många avseende till bärnstensverksamheten, men det viktigaste för oss just nu är att dokumentera vår stora samling av inneslutningar i bärnsten. Samlingen presenteras främst digitalt men även i pappersform.

Öppet
15.5-15.9 dagl 11-17, 
15.6-15.8 dagl 10-18, 
Övriga året lör 11-17, 
sön 11-14 eller efter överenskommelse.

Entré
Vuxna 20:-, barn 10:-
Visning för föreningar, företag, skolor och grupper.

Tel: 040-45 45 04
Fax: 040-45 08 61
e-post: brost@brost.se