Adress

Falsterbo

GPS-position

N 55°23´22.92´´ E 12°50´18.24´´

Videoklipp

-

Falsterbo kyrka

I samband med att Falsterbo grundlades i slutet av 1200-talet efter det att det stora sillfisket vid Skanör etablerats lade man också grunden till en stadskyrka. Samtidigt som denna uppförde också den danske kungen en borg inte långt söder om kyrkan. Av denna borg återstår i dag endast en mindre ruin.

Som en kunglig kyrka kom Falsterbo kyrka att byggas ut under medeltiden. I dag är kyrkan oproportionerligt lång vilket beror på att den haft denna status som inte bara stadskyrka utan även som en kunglig kyrka. När den danske kungen Olof, drottning Margaretas son, dog år 1387 på Falsterbohus, låg han på lie de parad i kyrkan.

Falsterbo kyrka, helgad åt S:ta Gertrud, är den enda kvarvarande medeltidsbyggnaden i sillhandelsstaden Falsterbo. Kyrkan var rivningshotad under hela 1800-talet. Flygsanden låg då i drivor upp mot murarna och förfallet var stort. På 1890-talet upprustades emellertid kyrkan.

I början av 1400-talet revs det gamla koret och det nuvarande uppfördes. Här finns i dag ett antal vackra träskulpturer från medeltiden. Altarskåpet är ett verk av tysken Hermen Rode som under 1400-talets senare hälft var verksam i Lübeck.

Bredvid högaltaret står ett sidoaltare med altarskåp med tre helgonfigurer från slutet av 140-talet. Kristus står i mitten, omgiven av Jungfru Maria och S:t Laurentius. Laurentius är Lunds stifts skyddshelgon och han led martyrdöden genom att grillas på halster. Halstret är därför den symbol han alltid återges tillsammans med.

En fristående kvinnofigur är i dag den enda kvarvarande delen efter en medeltida S:t Göransgrupp. Figuren föreställer prinsessan som har avvaktat S:t Görans kamp mot draken. Konstnären har troligtvis varit den nordtyske skulptören Henning Roleves som verkade åren 1509-1522.

Ytterligare två fristående medeltidsskulpturer finns i kyrkan. Den ena är en madonna från slutet av 1300-talet, den andra en Kristoferfigur som står i ett träskåp från 1390-talet. Trolig mästare är ”Meister Bertram” från Minden i Tyskland. Kristoffer bar enligt legenden Jesusbarnet över en flod. I Falsterbo ser man därför Jesus sittande på den väldige mannens axlar. 

I kyrkans kor står också dess äldsta föremål, dopfunten. Den är från tidigt 1300-tal och har många vackra bilder runt skålen, ”cuppan”.

På midsommardagen 24 juni 1749 kom den svenska vetenskapsmannen  Carl Linné till Falsterbo kyrka. Han skrev då:

”Offer sker årligen vid midsommardagen i Falsterbo kyrka. Fram vid altaret stod S:t Göran på golvet, därjämte stod S:t Kristoffer uti ett skåp. Framemot altaret stod bäckenet, på vilket offrades. Kyrkodörren öppnades bittida om morgonen och stod öppen intill aftonen. Folket kom dit ifrån fjärran orter. De lade sina penningar uppå bäckenet. Kyrkan kunde således få emellan 100 till 300 daler silvermynt till reparation, som eljest skulle lätteligen förfalla.”