Adress

Äspö by

GPS-position

N 55°22´35.04´´ E 13°23´43.44´´

Videoklipp

-

Äspö kyrka

Äspö medeltida kyrka uppfördes under 1100-talet under den stora stenbyggartiden för de flesta av Skånes kyrkor. Namnet Äspö förekommer redan 1388 och många har tolkat det utifrån det danska ordet ”espe” = ”aspdunge”

Kyrkan hade kor och långhus och ett under senmedeltiden tillkommet vapenhus i söder. Detta påbyggdes senare till ett kyrktorn. År 1854 byggdes det nuvarande västtornet och då revs vapenhuset med det gamla tornet. År 1896 omändrades hela kyrkans östra del. Arkitekten Helgo Zettervall ritade den nya kyrkodelen och från hans tid är också den typiska fasta träinredningen i koret.

Under en matta i koret finns en vacker gravsten med en riddar och hans hustru. Texten på gravstenen lyder i översättning: ”Under Herrens år 1339 avled Esbern Arvidsen och hans hustru Arfred”. Esbern har varit den lokale stormannen som haft sin befästa gård i närheten.

År 1624 beordrades alla präster i Skåne att komma in med beskrivning över sina respektive socknar. I dessa s.k. ”Prästrelationer” finns anteckningar av den dåvarande kyrkoherden Henrik Rasmussen Tinckel (1584-1636):

”Uti Espö kyrka findis tvende waben uppmålade, wed vor frue Alter en ugle och ved S:t Nicolai Alter de Ugerska vaben. I koret rätt för det almindelige alter ligger en gammel ligsten”.

Långhuset har alltså haft två altare, ett Mariaaltare på kvinnosidan i norr och ett Nicolaialtare på manssidan i söder. Nicolai var speciellt de sjöfarandes helgon och han dyrkades därför på flera ställen utmed de skånska kusterna. De stora medeltida kyrkorna i både staden Malmö och Trelleborg var invigda till detta helgon. De två altarna i Äspö försvann vid ombyggnaden av kyrkan året 1896.

Kyrkan har i sina alltjämnt bevarade två medeltida långhusvalv intressanta kalkmålningar. Dessa är utförda av den anonyme s.k. Everlövsmästaren. Hans målningar kännetecknas av de lövgrenar som utgår från valvribborna samt att han som bakgrund för de olika motiven målat mängder med rosor och stjärnor.

Motiven är hämtade från Gamla testamentet. En bild visar en ängel som kommer till Adam och Eva efter det att de var utdrivna ur paradiset. Ängeln bär därför fram kläder till dem. I en annan scen möter vi Adam som plöjande bonde och hans äldste son Kain som gräver med spade. Detta berömda motiv har försetts med en textramsa på medeltidsdanska:

”Buist hoo fram, saa bad adam, val op tu oxae, vaerrth” vilket i översättning blir: ”Må var och en leva som bonde, så bad Adam, han plöjde upp till två oxars värde”. Målningen är tillkommen under en period då bönderna gjorde uppror mot herremännen mot dessas förtryck av folket. Bondeuppror bröt t.ex. ut på Jylland år 1441 och i Skåne år 1525.

En annan svit av bilder i Äspö kyrkas valv visar den yttersta domen där Jesus sitter på sin regnbågstron. Söder om honom finns helvetet, symboliserat av ett stort odjurs öppna gap och en smådjävul som bär iväg en naken, berusad kvinna. Himmelriket med Petrus finns på Jesus norra sida och bakom orgeln är de sju dödssynderna illustrerade i olika kroppsdelar: huvudet = högmodet, bröstet = avunden, buken = frosseriet, armarna = vreden, benen = vällusten och fötterna = likgiltighen.