Adress

Oxie kyrkby

GPS-position

N 55°33´2.16´´ E 13°5´51.72´´

Videoklipp

-

Oxie kyrka

Oxie kyrka uppfördes av den anonyme Oxiemästaren vilken var verksam på Söderslätt runt åren 1150. Hans lärare har varit Mårten Stenmästare som bl.a. arbetade i Lunds domkyrka innan denna kyrka stod klar år 1145. Kännetecknande för Oxiemästaren är att hans skulpturer är tillverkade i kritsten och att gärna avbildar ett lejon som äter vindruvor.

Av den medeltida kyrkan återstår i dag endast långhuset och vapenhuset som under medeltiden förhöjts till ett kyrktorn. Kyrkans urspungliga sydportal i vapenhuset är mycket välbevarad och här ses bl.a. det vindruveätande lejonet. Dopfunten är också ett mästerverk av Oxiemästaren. Även här ses det karakteristiska lejonet med en vindruveklase i munnen. Vindruvorna symboliserar nattvardsvinet som Jesus delade ut. Lejonet kan vara en symbol för ”Juda lejon” som enligt Moseböckerna bildade grunden för religionen.

År 1884 påbörjades en stor ombyggnad av kyrkan under ledning av professorn i grekiska i Lund C. G. Brunius. Denne var mycket produktiv och hans verksamhet har inneburit att många av Skånes medeltidskyrkor revs ner. I Oxie rev man t.ex. hela den ursprungliga kyrkas östra delar och uppförde en ny i en stil som passade professorn i lärdomsstaden Lund.