Adress

Hyby kyrkby

GPS-position

N 55°34´50.52´´ E 13°15´29.88´´

Videoklipp

-

Hyby gamla kyrka

Hyby gamla kyrka var uppförd i slutet av 1100-talet. Kyrkan, som var helgad åt S:t Nicolaus,  bestod av ett kor och ett långhus med två kryssvalv. Långhuset hade en portal i söder för männen och en i norr för kvinnorna. Under 1700-talet uppfördes ett torn väster om långhuset som försågs med en mycket hög spira.

Professorn i grekiska i Lund, C.G. Brunius, besökte och beskrev kyrkan på 1840-talet:

”Hyby kyrka består af ett tvåqvadratiskt skepp och ett tvåqvadratiskt kor i öster samt ett fyrkantigt torn i vester, hvilka förenas med halfrunda bågöppningar. Vid skeppets båda sidor ligga utbyggnader, af hvilka hvardera står med tvenne bågöppningar i förening med skeppet. Kyrkan är byggd i rundbågsstil af gråsten med sockel och hörnstycken af sandsten. Tornet har en ansenlig höjd. Nedre hälften är alldeles slät, den öfre prydes med hörnsprång och båggesimser samt flera mindre ljudöppningar. Skeppet och koret betäckas hvardera med tvenne korshvalf af tegelsten, utbyggnaderna med usla brädbottnar. Tornet har en ofantlig spira. Korshvalfen äro i spetsbågsstil, utbyggnaderne nyare och dåliga. Skada, att denna kyrka ligger på en sumpig plats”.

Denna medeltidskyrka drabbades 1873 av åsknedslag med efterföljande brand. Olyckan medförde att man beslöt att bygga en ny kyrka inte långt från den gamla. Av den gamla kyrkan behöll man endast koret som fick tjänstgöra som gravkapell för den adliga släkten Trolle på närliggande Klågerups slott. Denna adelssläkt hade redan innan branden använt kyrkan som begravningskyrka.

Kyrkans långhusväggar och dess valv var täckta av kalkmålningar. I de s.k. ”Prästrelationerna 1624” omtalas avbildningar av adelsmän och vapensköldar tillhörande bl.a. släkterna Has och Hack på Hyby och Klågerup. I dag kvarstår endast målningarna i det forna koret.

Det kvarstående koret har två kryssvalv varav det västra troligtvis byggts i samband med den ursprungliga kyrkan och det östra tillkommit under 1400-talet. Valven är täckta av målningar utförda av den anonyme Harriemästaren ca 1500.

I valven finns motiv föreställande Golgatascenen, den Yttersta domen samt en rad apostlar. Här har avbildats Petrus, Paulus, Andreas, Jakob den äldre, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Simon och Juda. I den s.k. tribunbågen ses Nicolaus, Hyby kyrkas medeltida skyddshelgon.