Adress

Västra Vemmerlöv kyrkby

GPS-position

N 55°24´50.4´´ E 13°9´39.24´´

Videoklipp

-

Västra Vemmerlöv kyrka

Västra Vemmerlövs kyrka är uppförd vid mitten av 1100-talet av den anonyme Oxiemästaren. Detta framgår av den samtida dopfunten som har två imponerande skulpturer av liggande lejon som äter druvklasar. Detta är ett typiskt motiv som denne mästare använde sig av. Oxiemästaren har varit verksam vid uppförandet av många av Söderslätt äldsta stenkyrkor. Vindruvorna symboliserar Jesus nattvardsvin och lejonet troligtvis ”Juda lejon” som enligt Gamla testamentet var symbolen för religionen.

Den ursprungliga kyrkan består av kor och långhus. Samtidigt byggdes den nedre delen av ett västtorn vilket under åren 1853-1854 byggdes på till den höjd det har i dag. Ingången till kyrkan var i söder och i norr. Rester efter dessa portöppningars portalomfattningar i sandsten har återfunnits.

Av medeltida kalkmålningar har man kunnat konstatera att det i korvalvet funnits målningar redan runt ca 1400. Först under 1400-talets slut täcktes emellertid kyrkans valv av de målningar som numera är synliga.

I tornvalven finns motiv av pelikanen, som symboliserar lidandet, dvs. Jesus lidande historia. Pelikanen livnärde enligt gammal tro sina egna ungar med sitt eget blod. Ett annat motiv i tornet är ”smörkärringen”. Här ses en kvinna som står och kärnar smör medan en smådjävul försöker vilseleda henne. Denna räcker samtidigt ut tungan mot bildens betraktare. Ett annat motiv är det med gässen och räven. Här ses en räv som fångat en gås men också två gäss som hänger upp en räv i en galge. Den första bilden representerar jordelivet medan den andra det himmelska livet, då de orättfärdiga ska straffas av de som drabbades under sin livsvandring. Ett tredje motiv visar en räv, iklädd munkkåpa som sitter på en stol och predikar för någar gäss.

På kyrkans triumfbågsmur, alltså muren mellan långhus och kor är bevarat fragmentariska rester efter målningar från 1200-talet men också 1400-talsmålningar. Själva korvalvet är täckt av 1400-tals målningar. I öster ses Kristus som världsdomare. Han sitter på regnbågen och har jordklotet under sina fötter. Ur hans mun springer fram en lilja, symboliserande evangeliet, och ett svärd, symboliserande lagen. I korvalven finns också avbildningar av helgonen Paulus, Andreas, Matteus, Johannes, Simon och Petrus.

Kyrkans predikstol är tillverkad år 1603 och altaruppsatsen från år 1705. Altaruppsatsen är tillverkad av Malmömästaren Nils Wulf och år 1604 målad av Anton von Köhlen.