Adress

Everlöv kyrkby

GPS-position

N 55°36´30.96´´ E 13°35´24.36´´

Videoklipp

-

Everlöv kyrka

Everlöv kyrka började byggas på 1100-talet. Liksom de flesta av Skånes äldre stenkyrkor har också denna föregåtts av en träkyrka. Otapåträffas spår efter dessa träkyrkor när man gräver i kyrkgolven och frilägger de gamla jordlagren.

Vid uppförandet av Everlövs kyrka gjordes långhuset ovanligt brett. På 1200-talet uppfördes det nuvarande västtornet. Kyrkan försågs vid denna tid med romanska väggmålningar men av dessa är inga synliga från själva kyrkrummet. På 1400-talet ersattes nämligen det plana innertaket av trä med kryssvalv. Då kyrkorummet var brett valde man att föra upp två fristående pelare mitt i långhuset på vilka de sex kryssvalven vilade. Samtidigt slogs också valven i koret.

De på detta sätt uppförda valven täcktes av kalkmålningar som i så många andra av Skånes medeltidskyrkor. I Everlöv utfördes konstverken av den anonyme Everlövsmästaren i slutet av 1400-talet/1500. Denne mästare och hans elever har varit verksamma i många av Skånes kyrkor. På Söderslätt kan nämnas kyrkorna Törringe öster om Malmö och Äspå öster om Trelleborg. I Everlöv är målningarna mycket välbevarade och av stort kulturhistoriskt intresse.

Troligtvis under 1200-talet uppfördes en speciell ingångsbyggnad till kyrkogården, en s.k. ”stiglucka”. Denna var rivningshotad på 1800-talet men tack vare kyrkoherdens och riksantikvariens engagemang räddades byggnaden. Stigluckor var mycket vanliga förr i tiden som en markering mellan det världsliga och det andliga inne på kyrkogården.