Adress

Själbodgatan, Malmö city.

GPS-position

N 55°36´25.2´´ E 13°0´11.52´´

Videoklipp

-

Malmö S:t Petri kyrka

S:t Petri kyrka grundlades på 1310-talet. Den ersatte då en kyrka från 1260-talet, S:t Nicolaus kyrka. När den nya kyrkan uppfördes vigdes kyrkan högaltare till S:t Nicolaus men hela kyrkan blev helgad till S:t Petrus och Paulus.

Kyrkan har haft en tvillingkyrka i Köpenhamn med samma utseende och från samma tid, Vor Frue kirke. Denna ersattes dock på 1800-talet av en nybyggd kyrka. S:t Petri har ett karakteristiskt utseende genom de fristående störtbågar som finns utmed kyrkans sidor. Dessa är viktiga för att hålla de högt belägna kryssvalven inne i kyrkan på plats.

S:t Petri kyrka genomgick vid mitten av 1800-talet en mycket hårdhänt ”restaurering”, ledd av professorn i grekiska i Lund C.G. Brunius. Då förlorade kyrkan t.ex. alla sina medeltida inventarier i trä vilka eldades upp. Trots denna vandalisering har S:t Petri kyrka många intressanta kulturhistoriska saker bevarade. På pelare och väggar hänger t.ex. stenepitafier från 1600-talet, minnesmärken efter dåtida borgare i staden.

Predikstolen är tillverkad år 1599 och har predikstolen i Lunds domkyrka som förlaga. De stora altaruppsatsen, Nordeuropas största i trä, stod klar år 1611. Framför altaruppsatsen ligger gravstenen över reformatorn Claus Mortensen som införde Luthers läror i Malmö på 1520-talet.

Kyrkans golv täcks av många gravstenar från 1500-talet och 1600-talet. Många är svårt skadade efter Brunius framfart på 1800-talet. Så lät han t.ex. slå sönder den stora gravstenen i mittskeppet framför predikstolen. Detta var borgmästaren Jörgen Kocks och hans hustru Citzes gravsten. Jörgen Kock var en av de mäktigaste borgmästarna i Skandinavien på 1500-talet. I dag kvarstår endast några rester av stenen med bl.a. Citzes slitna bild.

I kyrkans Krämarekapell har man samlat många av de gravstenar som räddades undan Brunius vandalisering. Här finns också en stor bildskatt i de kalkmålningar som täcker väggar och valv. Varför Brunius inte knackat bort dessa beror på att kapellet på 1800-talet var avskiljt från kyrkan och förvaringsplats för stadens brandvagnar. Målningarna är från dels 1460-talet, dels från 1510-talet. De uppvisar mängder med kulturhistoriskt intressanta motiv.