Adress

Falsterbohalvön

GPS-position

N 55°24´16.2´´ E 12°52´41.52´´

Videoklipp

-

Ammerännan

Resterna av denna ursprungliga farled löper idag som ett mindre dike över Skanörs ljung.

Allt tyder på att den medeltida kanalen var framkomlig för båtar av pråmtyp och att minst en bro förband nedre delen av Falsterbonäset med fastlandet. Broar finns nära utloppen vid kusterna.

Om Ammerännan är en naturlig eller  en grävd kanal vet man inte. Möjligen skulle en arkeologisk undersökning kunna fastställa detta. Uppgifter i flera handlingar visar under alla förhållanden att den har funnits under lång tid.

 

Rännan är synlig men svårfunnen, mellan väg 100 och Östersjökusten.