Adress

Danska kyrkosträdet, Falsterbo.

GPS-position

N 55°23´14.28´´ E 12°49´26.76´´

Videoklipp

-

Danska kyrkan

Ecclesia Danica - Danska kyrkan -  låg i anslutning till de danska fiskelägena i Falsterbo. Ruinresterna i kullarna vid tångvallen till Falsterbo golfbana vid Danska kyrkosträtet undersöktes på 1880-talet av Georg J:son Karlin. Kyrkobyggnaden var ett mindre kapell på c:a 14 gånger 8 meter. Man fann vid denna undersökning mynt från mitten av 1200-talet. Tomten är nu skyddad som fornminne.

Även i Skanör är en dansk kyrka, Fynbornas kyrka, utmärkt på äldre kartor (bl a den Mejerska kartan från 1650-talet). Läget är emellertid osäkert och några rester efter kyrkan har man aldrig funnit.