Adress

Skanörs hamn

GPS-position

N 55°24´58.68´´ E 12°49´44.76´´

Videoklipp

-

Skanörs hamn

På medeltiden när många fartyg kom till Falsterbo och Skanör fanns ingen hamn. Man låg på redden och varorna transporterades med vagnar och pråmar. Delvis användes Bredeväg i Skanör.

Först 1881 kunde man inviga hamnen i Skanör. Det grunda vattnet och de stora sandförflyttningarna gjorde emellertid att det aldrig blev någon betydande hamn. Under första hälften av 1900-talet har yrkesfisket varit av betydligt större omfattning och hamnen är nu mer en hamn för fritidsbåtar. Den är också en viktig samlingspunkt för ortsbefolkningen.

Hamnen var tidigare också lotsstation, något som sedan överfördes till Falsterbokanalen. 1932 inrättades en reguljär passagerarlinje till Köpenhamn, vilken dock blev mycket kortvarig. Först på senare år har man i omgångar byggt vågbrytare, som hjälper till att hålla inseglingsrännan fri från sand. Den har även gjort det lättare att ta sig in i hamnen vid stark vind. Flera gånger har det funnits planer på industrietablering i hamnen, men utan resultat. Strax före första världskriget byggdes emellertid en märklig fabrik för cementprodukter och betongvaror ute i hamnområdet, men någon tillverkning kom aldrig till stånd. Man anser idag att det var en tysk militärbas, som skulle hindra brittiska flottan att segla genom Öresund in i Östersjön. Till fabriken byggdes ett stort elverk, som bl a användes till att driva Skanörs första gatubelysning. Det enda man kan se idag av denna industri är banvallen till järnvägsspåret mellan Skanör och fabriken, som idag är gång- och cykelväg från Axelsons torg till Hamnvägen.