Adress

Möllan ligger vid vägen ut till Skanörs hamn.

GPS-position

N 55°24´50.76´´ E 12°50´32.64´´

Videoklipp

-

Skanörs mölla

Vilket år möllan byggdes är inte klarlagt, men den är till sina ursprungliga delar mycket gammal. Vissa källor tyder på att här fanns en mölla redan på medeltiden, men detta har troligen  varit en annan mölla som stått på samma plats. Den slutade användas som mölla 1922 av dåvarande arrendatorn Anders Andersson och därefter lät man den förfalla under många år. I slutet på 1950-talet renoverades den till vissa delar av dåvarande ägaren fru Birgit de Silvers. Stormen 1967 drabbade möllan svårt och den redan förfallna möllan var i ett katastrofalt läge. 1972 erbjöd sig ägaren att skänka möllan till staden och  att bekosta transport och uppsättning på annan plats, mot att i ersättning få bebygga tomten. Stadens styrande avböjde naturligtvis erbjudandet. Först 1973 restaurerades den fullständigt på initiativ av Skanörs Planterings- och försköningsförening och 1996 gjordes en ny omfattande restaurering. Sommartid hålles den vissa dagar öppen för besökare. Möllan ägs nu av Vellinge kommun. Renovering av möllan gjordes 2013.