Adress

Skanörs rådhus ligger vid kyrkan i Skanör.

GPS-position

N 55°25´6.96´´ E 12°50´57.12´´

Videoklipp

-

Skanörs rådhus

En av ortens äldsta icke kyrkliga byggnader är Skanörs rådhus. Det byggdes under 1770-talet, och har trots hot vid två stora bränder klarat sig genom åren. Byggnaden ligger vid Rådhustorget, som då hette Stora torg, och har medeltida anor. Den borgmästare som genomdrev byggandet var Leonard de la Rose. Han blev borgmästare den 12 september 1752, men fick inte kunglig fullmakt för sitt uppdrag förrän den 8 december 1761. 1774 tillfrågade han borgerskapet om de kunde utföra stengrävningar vid ruinerna efter slotten i Skanör och Falsterbo. Detta ville inte borgerskapet, men det genomdrevs ändå. 1776 och 1777 levererades murtegel och taktegel. När rådhuset stod färdigt är inte klarlagt, men ett protokoll anger att invigning skedde den 24 september 1777. Rådhuset har också en källare. Här har man funnit hand- fot- och halsjärn, men att rådhusets källare skulle använts som fängelse eller häkte, finns det inga uppgifter om. Rådstugans sista möte var den 16 december 1933 under dåvarande borgmästaren Eric Torslow. Lokalerna har senare använts till stadsfullmäktige och som rådhusrätt. Byggnaden hade också tjänsterum för kommunalborgmästaren Ingmar Nilsson som bytte titel från stadskamrer till kommunalborgmästare 1960, verkade med bl a trafikförseelser, tomträtter och köpeavtal. Polisväsendets förstatligande 1965 gjorde att uppgifterna och tjänsten försvann.

Nuförtiden förekommer här borgerliga vigslar, kulturarrangemang och lokalerna uthyres till ortens föreningar. 1979/80 genomfördes en omfattande restaurering. Initiativet till denna togs av Skanörs- Planterings- och Försköningsförening. Byggnadens ytterväggar kalkmålades och taket lades om med ett specialgjort taktegel från Danmark. Även 1994-1995 gjordes en restaurering.

Inne i rådhuset finns ett engelskt golvur i mahogny, en vacker blågrön karmstol och en soffa från 1700-talet. 

Skriftliga källor tyder på att även Falsterbo i sin medeltida historia hade ett rådhus. Var detta var beläget är däremot inte klarlagt.