Adress

Böste läge

GPS-position

N 55°20´37.68´´ E 13°18´17.28´´

Videoklipp

-

Böste läge

I Böste läge är det lite som om tiden stått stilla och man kan lätt få känslan av att man färdats 100 år tillbaka i tiden.

Byn, som till stor del består av vitkalkade skånelängor, tillhör Skånes bäst bevarade fiskelägen. Den var som störst i slutet av 1800-talet då 24 yrkesfiskare verkade där. En promenad här i gränderna eller längs stranden är en fröjd för både öga och själ!

Men Böste som boplats är mycket äldre än så. Bevisen på detta kan man se om man kör mellan Böste och Östra Torp en sommardag när säden på fälten växt sig hög. Detta visar sig som rundlar med extra högvuxen säd, s.k. ”cropmarks”. Anledningen till detta är att här stått vikingatida hus och verkstäder, vilka sedan fyllts igen med näringsrik mull. Än idag ger denna jord sådden en extra skjuts, extra tydlig här där jorden är så sandig.

Crop-marks mellan Böste och Smyge

Dessa ”sädfläckar” öster om Böste läge är något så spännande som en karta över bebyggelsen i det vikingatida samhälle som en gång legat här. Dock är det bara under sommaren de syns och det krävs dessutom att det är stråsäd som växer på åkrarna. I de tydliga fläckar man då kan se växer säden betydligt högre och den mognar också i regel före övrig säd. Här kan man kartera ett helt litet vikingatida samhälle med flera grophus. Eftersom husen var nedgrävda i marken, är matjorden djupare här – och mer gödslad av avfall fråni huset. Skillnaden syns extra tydligt här intill kusten, eftersom marken är så sandig