Adress

Fuglie

GPS-position

N 55°26´52.08´´ E 13°5´4.56´´

Videoklipp

-

Runstenarna i Fuglie

I Fuglie by finns två runstenar. En står på en hög i en trädgård ca trettio meter norr om kyrkogården. Det sägs att man vid flera tillfällen försökt flytta stenen, men att den alltid återkommit till samma plats. Det sägs dessutom vara mycket svårt att flytta stenen trots dess ringa höjd (ca 1 meter) men när det gäller att ställa tillbaka den så väger den inget alls. Runorna är tyvärr otydliga, men texten lyder i översättning "Önd reste sten denna efter Öde, broder sin, han var död på Gotland. Gud hjälpe hans själ".

Den andra runstenen står vid trappan upp mot Fuglie kyrka. På denna sten står att läsa: ”Atte reste denna sten efter Torsten, son sin”. Enligt en sägen ska stenen ursprungligen ha stått på ”Torstens kulle” i närheten av Steglarpshögarna norr om byn.