Adress

Skegrie byaväg

GPS-position

N 55°24´14.76´´ E 13°3´52.92´´

Videoklipp

-

Skegriedösen

Skegriedösen är en gravkista från yngre stenåldern, ca 5000 år gammal. Den består av en rektangulär stenkammare med två sidohällar och en gavelhäll. Ovanpå ligger ett större stenblock som tak. Dösen är omgiven av 17 mindre stenar varav vissa har skålgropar. Även takblocket är försett med skålgropar. En skålgrop, även kallad älvkvarn, är en liten uthuggen grop. Förr trodde man att man kunde bota sjukdomar genom att offra smör eller mynt i dessa älvkvarnar. Ursprungligen har dösen varit nästan helt täckt av jord. I trakten har det funnits gott om dösar. De verkar ha legat i större samlingar, inte en och en som vi vanligen ser dem idag.