Adress

Snarringe by

GPS-position

N 55°24´35.64´´ E 13°5´38.76´´

Videoklipp

-

Snarringedösarna

Dessa stenkammargravar härstammar från bondestenåldern ca 3500 f.Kr. Egentligen är benämningen ”dösar” i det här fallet felaktig. Det är nämligen två gånggrifter som ligger intill varandra. Skillnaden mellan dös och gånggrift är att se senare har en täckt stengång framför själva gravkammaren. De block som utgör själva taken på gravarna är täckta med s.k. skålgropar, över 300 st. Detta är en enkel form av hällristningar och de dateras till bronsåldern ca 1000-1500 f.Kr.