Adress

Östra Torp

GPS-position

N 55°21´4.68´´ E 13°20´32.64´´

Videoklipp

-

Kungsdösen

Erkesdös och Kungsdösen

Namnet Erkesdös kan tyckas märkligt med tanke på att det faktiskt rör sig om en gånggrift från yngre stenåldern. 1915 genomfördes en utgrävning av Erkesdös.

Gånggriften består av en kammare som täckts av två stora stenblock. En fem meter lång gång leder in i kammaren. På gångens sidor fann man ett 30-tal skålgropar.

I Östra torp hittar man ännu en dös som egentligen är en gånggrift, nämligen Kungsdösen. Kungsdösen är en av Skånes tre dubbelgånggrifter.

Givetvis har även dessa gravhögar bebotts av troll och enligt sägen har en stig trampats upp mellan dem när de skulle besöka varandra!