Adress

V Tommarpsvägen

GPS-position

N 55°23´30.48´´ E 13°7´50.16´´

Videoklipp

-

Svenstorps herregård

Strax öster om Tommarpsvägen, i norra delen av Trelleborg, ser man ännu tydliga spår efter de vallgravar som en gång hört till Svenstorps Herregård. Borgen var en väpnargård under 1100-talet och fram till ca 1350. Den avtecknar sig än idag tydligt i terrängen med vallgrav och allt. Den kvadratiska borgplanen o omgivande vallgrav är ännu synlig. Bebyggelsen har bestått av flera separata byggnader - de flesta uppförda av trä. Ett av husen har dock varit byggt av tegel. Det uppfördes under 1200-talet och fungerade som försvarstorn.