Adress

-

GPS-position

N 55°29´48.84´´ E 13°17´53.88´´

Videoklipp

-

Lindholmens borgruin

Lindholmens borg anlades troligtvis av den danske kungen Erik Menved på 1310-talet. Detta var en period då många borgar byggdes i Danmark. Lindholmen kom dock att bli en av de större. Lindholmen kom också att under medeltiden spela en viktig roll som danskt riksfäste.

När den svenske kungen Albrekt av Mecklenburg bröt in i Skåne med en stor armé motstod borgen en nästan ett år lång belägring. När Albrekt och hans son 1389 blev besegrade av Margaretas trupper uppe i Sverige, fördes den svenske kungen som fånge till Lindholmen. Här satt han i sex år uppe i det stora tegeltorn som fanns mitt inne i borgen. År 1395 hölls ett stort nordiskt/tyskt fredsmöte på ängarna framför slottet. Genom medling frisläpptes den svenske kungen. Margareta skapade samtidigt här den union som två år senare skulle bekräftas i Kalmar, den s.k. Kalmarunionen.

I dag återstår inga byggnader ovan mark men den stora, upphöjda borgplatån är imponerande. Vattnet under medeltiden i den angränsande sjön gick betydligt högre upp än i dag så borgen har varit väl skyddad från många håll. Arkeologiska undersökningar 1934-35 och under 1990-talet visar att borgen byggts under huvudsakligen tre skeden. Först uppfördes ett kärntorn med en omgivande träpalissad, därefter en ringmur och en salsbyggnad innanför denna samt till sist ett porttorn i väster och ett hörntorn i nordost. Alla murade delar var utförda i tegel.

Nedläggningen av Lindholmen skedde på 1540-talet, då Malmöhus byggdes och övertog funktionen som länsborg.