Adress

-

GPS-position

N 55°28´51.6´´ E 13°21´34.2´´

Videoklipp

-

Turestorpsö borgruin

Borgruinen består i dag av två stora borgkullar vilka ligger ute på ett näs i Havgårdssjön. Mellan kullarna finns en 40 meter bred sänka. På borgkullen längst ut på näset har det stora försvarstornet legat, omgivet av en tegelmur. För att nå fram till detta har en angripare varit tvungen att forcera försvaret vid den första borgkullen. Innan detta har kunnat göras har fienden tvingats att ta sig över ett relativt smalt, troligtvis väl försvarat entréområde med sankmarker på ömse sidor.

Det har aldrig företagits någon arkeologisk undersökning av denna mäktiga borgruin. Vi vet dock att borgen fanns år 1382. Här bodde då en av Skånes mäktigaste män, Skånes gälkare Tue Galen. Tue gick mot Danmarks drottning Margareta och anslöt sig 1377 till den svenske kungen Albrekt av Mecklenburg som försökte erövra det då danska Skåne. Margareta belägrade borgen 1382 och lyckades också erövra den. Borgen donerades senare till Lunds domkyrka och man använde den som stenbrott.

Entrén till borgruinen sker genom en stängselrist invid landsvägen i öster.