Adress

-

GPS-position

N 55°29´37.32´´ E 13°22´54.12´´

Videoklipp

-

Kungsbacken

I området kring Havgårdssjön finns ett flertal medeltida borgruiner. Den s.k ”Kungsbacken” är en av dessa. Borgkullen ligger mycket högt i landskapet och har branta sidor. Tyvärr är det skriftliga källmaterialet mycket magert vad det gäller denna borg. En arkeologisk utgrävning på 1970-talet visar emellertid att den har uppförts i slutet av 1100-talet. Således är det rester efter en av Skånes äldsta borgar.

På en naturlig höjdsträckning har man påfört stora mängder schaktmassor och på så sätt skapat en stor, förhöjd borgkulle. Uppe på kullens topp fann arkeologerna rester efter en rektangulär ringmur som omslutit en borggård på vilken det stått ett hus eller ett försvarstorn. Vid utgrävningen påträffades också strax väster om borgkullen en större medeltida tegelugn. Troligtvis är det här som teglet till borgen tillverkats. Tegel som byggnadsmaterial kommer under andra hälften av 1100-talet.

Eventuellt har man kunnat komma in i borgen från den norra sidan. Här har man funnit spår som tyder på två trapptorn vilka kan ha varit förbundna genom en vindbrygga.

Entrén till borgkullen sker genom en stängselrist invid landsvägen i söder.