Adress

-

GPS-position

N 55°34´9.48´´ E 13°12´24.84´´

Videoklipp

-

Askebacken

Föregångaren till Torups 1500-tals slott har legat ett hundratal meter från det nuvarande slottet. På en i terrängen oerhört brant och dominerande höjd som kallas ”Askebacken” har man lokaliserat och år 1933 grävt fram rester efter en medeltida borganläggning. Grävningen koncentrerade sig till platsen för en mindre huvudbyggnad, uppförd i tegel. Resterande del av borgområdet verkar ha lämnats orörd.

I en berättelse från 1700-talet omtalas att det vid den tiden fortfarande fanns källare och andra byggnadslämningar på ”Askebacken”. I dag kan man skymta upphöjningar och sänkor uppe på borgplatån, spår som avslöjar platsen för äldre källare, jordvallar och hus. Om man företar en modern arkeologisk utgrävning skulle mycket av den forna borgen kunna kartläggas och man skulle också kunna få en närmare tidsbestämmelse för borgens anläggande.