Adress

-

GPS-position

N 55°27´54.72´´ E 13°33´52.56´´

Videoklipp

-

Örsjö kyrka

Örsjö kyrka började byggas under 1100-talet. Kyrkan består av långhus, kor och absid. Under medeltiden uppfördes ett västtorn och också ett vapenhus vid södra långhusmuren. Från början hade kyrkan ett innertak av trä men under 1400-talet ersattes detta av kryssvalv.

Det kan noteras att västtornet inte har någon förbindelse med kyrkans bottenplan i övrigt, en udda företeelse när det gäller skånska kyrkor. Ingången till tornet finns i tornets södra vägg. Tornet är också mycket brett. Det kan tänkas att i dess övre våning har funnits en så kallad emporvåning där bygdens stormannafamilj kunnat fira gudstjänst i avskildhet.
I kyrkan finns bevarat ett medeltida triumfkrucifix. Predikstolen är från slutet av 1500-talet och altaruppsatsen från omkring 1750 är utförd av Johan Ullberg.